CasesCase Smoke exhaust

RUCON heeft de voorbije jaren al diverse studies en installaties voor ontroking in ondergrondse parkings gerealiseerd.

Onder andere één van onze laatste realisaties , de ondergrondse parking voor AG Real Estate Square Orban te Brussel , is een goed voorbeeld van onze know-how in deze materie.

In gebruik sinds eind 2012 , is dit gebouw met een oppervlakte van 24.400 m2 kantoren en 2 complexen met appartementen voorzien van een parking van ± 6.600 m²  (186 plaatsen ) verdeeld over 3 ondergrondse niveaus.

Voor deze installatie met zijn bijzondere architectuur , kon enkel een oplossing met een mechanische , horizontale ventilatie worden voorgesteld.

Het nivo – 1 was bijzonder moeilijk , onder meer door :

  • grote verschillen tussen de verschillende zones ( een zone met grote hoogte en 2 kleinere zones waardoor dode hoeken onstaan )
  • daardoor moet de rook van nivo -1 naar het nivo -2 geleid worden
  • de aanwezigheid van balken met grote hoogte , die als ‘t ware compartimenten vormden tegen de luchtstroom in
  • de beperkingen ten gevolge de grote drukverliezen eigen aan de schachten en de transfert van de lucht massa naar het andere nivo

Om toch een oplossing te vinden conform de gangbare belgische normen omtrent de ontroking van parkings , heeft RUCON een concept uitgewerkt op basis van 11 RWA zones , de nodige sturingen van het systeem voor de juiste werking van de ontroking vasstgelegd , en de CFD simulaties gemaakt voor de validatie van het concept.

Reeds van in het begin werd het contrôle organisme en de pompiers van Brussel betrokken bij het concept ( validatie van het algemeen principe dat door RUCON werd voorgesteld , validatie van de parameters gebruikt in de CFD berekening , bepalen van de inplanting van de vuurhaarden enz .. )

Het volledige dossier met de CFD simulatie werd voor nazicht en validatie voorgelegd aan een erkend controle organisme.

Na montage werden de 8 scenarii overeenkomstig de RWA zones gecontroleerd door een erkend contrôle organisme en voldeden ze perfect aan de vooropgestelde eisen. Ook in het bijzijn van de pompiers van Brussel werden diverse testen en koude rookproeven gedaan die goede werking aan toonden.