Nieuws


De ERP richtlijn

De ERP richtlijn

ERP staat voor ‘Energy Related Products’. Het doel van de ERP richtlijn 2009/125/EC is om het energieverbruik te verlagen (Eco design). Deze richtlijn is van toepassing op ventilatoren met een vermogen tussen de 125 W en 500 kW. De elektrische motoren moeten voldoen aan de richtlijn 640/2009.

Wat is de invloed van de ERP richtlijn op ventilatoren?

In de ERP richtlijn worden minimum rendementen opgelegd. Dit zal gebeuren in 2 fases; een eerste richtlijn gaat van kracht op 01.01.2013 en vanaf 01.01.2015 wordt deze verstrengd.
Sommige ventilatoren zullen niet voldoen aan deze strengere richtlijnen en dienen aangepast te worden of worden uit de handel genomen.
Deze reglementering is een gevolg van het Kyoto protocol, waarbij de EU er zich toe verbindt 20% minder CO2 uit te stoten tegen het jaar2020 (20-20-20 target). Hierbij heeft de eindgebruiker als voordeel dat zijn energieverbruik zal dalen.

Download hier de ERP brochure.

08
Dec
2011