Fire

Dankzij een gevarieerd ventilatorprogramma kan RUCON rookgasventilatoren voor alle toepassingen aanbieden : radiaal, axiaal, wand-, dak-. Onze ventilatoren zijn volgens de europese norm EN12101-3 gecertificeerd, voor de diverse temperatuurklassen (F200, F300 of F400).

De toebehoren voor de montage (soepele verbindingen, terugslagkleppen, trillingsdempers, enz…), zijn eveneens gecertificeerd, en beschikbaar voor onze ventilatoren.

Voor speciale toepassingen kunnen we radiale ventilatoren in dak – wand centrifugaal uitvoering met attest 600°C/2U (klasse F600) leveren.

Dank zij zijn ervaring in het gebied van de ontroking heeft RUCON de mogelijkheid om u te adviseren en oplossingen voor te stellen, voor alle toepassingen van ontrokingssystemen: industriële gebouwen, shopping-centrum, atria, parkeergarages, enz … met in acht name van de laatste versies van de belgische en europese normen.

Al vele jaren is RUCON gespecialiseerd in ontrokingsinstallaties in de parkeergarages, zowel wat betreft de studies en het adviseren van projectontwerpers, als voor de leveringen van de materialen of de volledige installaties. In geval van een volledige installaties werken wij in partnership met de bevoegde Overheden in dit domein en onze installatie wordt altijd door een erkende controleorganisme goedgekeurd.

Voor speciale ontwerpen of als bijzondere voorwaarden bestudeerd worden, maakt RUCON de nodige CFD-berekeningen. Zie onze rubriek « SERVICES CFD » (read more) voor meer info over de CFD-berekeningen.