Computational Fluid Dynamics

Computational Fluid Dynamics

Soms is het noodzakelijk een RWA installatie te valideren dmv een CFD berekening (Computational luid Dynamics).

RUCON beschikt al meerdere jaren over verschillende licensies van de CFD software Phoenics (Cham Ltd - www.cham.co.uk). is de meest gekende « CFD-code »en de krachtigste inzake software-simulatie
De CFD simulatie wordt gebruikt voor het voorspellen en analyse van de stroming van fluïda. Een CFD-berekening geeft een benadering van deze stromingen in 3D, in functie van de tijd. Deze afgeleide functies die de stroming bepalen worden omgezet in een stelsel van algebraïsche vergelijkingen (eindige elementen methode).

Het betrouwbaarheid van deze CFD-berekening is in belangrijke mate afhankelijk van de ervaring van zijn gebruikers De gebruiker moet kennis hebben , niet alleen van het gebruikte computer model, maar ook van ontroking , aërolica en ventilatie

Wanneer de type oplossing van de norm niet kan toegepast worden, voor complexe architectuur of wanneer een goed resultaat niet voorspeld kan worden, gebruikt RUCON de CFD-simulatie ter controle en validatie van het concept.
Gezien de ruime ervaring in deze materie, verworven door jarenlange praktijk, de permannente bijscholing en eventuele support van Cham Ltd beschikt RUCON vandaag over gedegen kennis in dit domein. Doordat RUCON zelf over de software beschikt, kunnen ze autonoom en flexibel werken.

RUCON kan volledig een project uitwerken op basis van een CFD berekening:

Een tijdsafhankelijke berekening (transient-case) geeft voor elke situatie op elk moment de ontwikkeling van de brand en de rook weer. Zo krijgt men een vrij correct beeld van de gevolgen van zulk een brand en kunnen de interventie diensten een eventuele tussenkomst beter inschatten. Stationaire ( niet tijdsafhankelijke) simulaties (steady-case) zijn ook mogelijk.

Wij zijn bereid mee te werken in elke fase van het project, zowel in fase van het project ..De impact op de architectuur van een RWA installatie kan ingrijpend zijn , daarenboven moet naderhand het concept aanvaard worden door de bevoegde brandweercommandant en eventueel door een controle organisme.
Deze samenwerking is van groot belang, gezien een CFD – simulatie een lange rekentijd vereist.

Wij maken voornamelijk voor de ontroking van parkings CFD –simulaties, maar andere toepassingen kunnen eveneens bestudeerd worden.