+32 (0)3 877 07 76
Scroll voor meer
vacatures

Services
Onze serviceafdeling levert een groot aantal diensten, zoals advies, assistentie, onderhoud en herstelling van uw HVAC en industriële luchttechnische installaties.

Bij het afsluiten van een onderhoudscontract zullen uw installaties systematisch worden gecontoleerd. Eventuele defecten worden zo tijdig gedetecteerd en het uitvallen van de installatie wordt voorkomen. Ook worden de eventuele herstellingskosten tot een minimum beperkt.

Na een inspectie en/of onderhoud zal alles in een protocol worden vastgelegd en verdere preventieve maatregelen worden vermeld.


Meer in detail zijn volgende interventies mogelijk:

Luchtgroepen

  • Retrofit (voor meer informatie zie onderdeel retrofit )
  • Onderhoud luchtgroepen : filters, batterijen,ventilatoren, omkasting
  • Reiniging warmte recuperatiesystemen.
  • Trillingsmetingen van de ventilatoren